Máy đánh trứng sẽ giúp công việc làm bánh của bạn trở nên nhanh chóng, dễ dàng và thú vị

1,280,0001,380,000
Đưa vào danh sách yêu thích
Đưa vào danh sách yêu thích

Máy đánh trứng

Máy đánh trứng Steba HM2

Đưa vào danh sách yêu thích
Đưa vào danh sách yêu thích