Bếp từ - hồng ngoại

Bếp từ, hồng ngoại

Bếp từ Steba IK300 S.C

Bếp từ, hồng ngoại

Bếp từ đôi STEBA IK 500

Bếp từ, hồng ngoại

Bếp điện từ Steba IK 65 Slim

Bếp từ, hồng ngoại

Bếp điện từ Steba IK11 S